Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je pondělí 26. února 2024
Svátek má Dorota
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Asdf

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

Vtipky 0 - 15 (z celkem 32)další >>
Jirko, rikaji, ze Tvoje zena dobre soulozi. No, ja nevim. Jedni rikaji tak, druzi tak ...
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P?n zatelefonuje ze slu?ebn? cesty dom?, aby se man?elky na n?co zeptal. Telefon zvedne chlapec. Ahoj synku, je doma maminka?, pt? se tat?nek. Je, ale nem? ?as. Jak to? Ona je v lo?nici s n?jak?m p?nem. ?okovan? tat?nek na to pov?d?: Tak te? d?vej dobr? pozor a ud?lej p?esn? co ti ?eknu. Jdi do kuchyn? a vezmi si ten nejv?t?? n??, kter? tam najde?. Pak se vra? k telefonu. Syn se vr?t? s no?em ke sluch?tku. Te? jdi do lo?nice a oba je zabij! Po chv?li se syn vr?t? a pt? se: A co d?l? Te? je oba dva odt?hni na zahradu a tam je zakopej. Ale v?dy? my bydl?me v 8. pat?e v panel?ku a ??dnou zahradu p?ece nem?me?!, div? se syn. ?!?!?! ... tak pardon, to je asi omyl!!!.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
V??, jak se ??k? ?en?, kter? s jistotou v?, kde se jej? mu? nach?z? v noci? Vdova.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vrac? se man?el ze slu?ebn? cesty a u? p?ed domem m? takov? nep??jemn? pocit. Vrazi do bytu a ihned se ??t? do lo?nice. Zpod pe?iny se oz?v? v?skot a vykukuj? ?ty?i nohy. Mu? vyt?hne leg?ln? dr?enou zbra? a polo??len? vzteky vyst??l? cel? z?sobn?k. Jako v m?toh?ch se vpot?c? do kuchyn? a v tom vejde jeho ?ena, kter? dr?? prst u ?st a ??k?: "Pst, p?ijeli va?i."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pt? se doktor pacienta v bl?zinci, jak do?lo k tomu, ?e se zbl?znil. "Sbalil jsem kr?snou ?enskou, ?li jsme k n? a kdy? jsme byli v nejlep??m, tak se ozvalo bouchnut? dve?? a ona za?la k?i?et, ?e se vr?til man?el." "A z toho jste se zbl?znil?" "Ne. Cht?l jsem se schovat do sk??n?, ale ??dn? tam nebyla, tak jsem vylezl z okna a z?stal tam viset. On p?i?el do pokoje, rozhl?dl se a bylo mu to jasn?. P?i?el k oknu, pod?val se na m?, pak si do?el pro obrovsk? kladivo a do ka?d?ho prstu mi dal hroznou r?nu." "A z t? bolesti jste se zbl?znil." "Ne. On si pak donesl obrovsk? h?eb?ky a do ka?d?ho prstu mi jeden zatloukl." "Aha, a z t? bolesti jste se pak zbl?znil." "Nee, j? jsem se pak pod?val dol? a zjistil jsem, ?e vis?m deset centimetr? nad zem?."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.94 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Prijede man?el necekane ze slu?ebn? cesty a vid? na stole hor?c? doutn?k. Rozl?t? se na man?elku a kric?: "Odkud je ten doutn?k?" Man?elka mlc? a jenom tupe z?r?. "Pov?d?m, odkud je ten doutn?k?!!". A ze skr?ne se ozve: "Z Havany, ty blbe!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Potkaj? se dv? kamar?dky a daj? se do ?e?i ... "D?vala ses n?kdy na man?ela p?i milov?n? ?" "No jasn?, kolikr?t ..." "A jak vypadal ?" "St?l ve dve??ch a blb? koukal ..."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Co to tam prov?d?te?" ?ve man?el, kter? p?istihl ?enu s milencem v posteli. ?ena se p?itul? k milenci a prav?: "Sly??? ? Co jsem ti ??kala? Ten o tom v??n? nem? ani pon?t?".
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Bav? se dva p??tel?: "Co ud?l?? kdy? na?ape? jin?ho mu?e v posteli se svou ?enou?" "Nakopu mu jeho psa a zl?mu mu b?lou h?l."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Zazvon? telefon, zvedne ho Pep??ek. "Kdo vol??" zept? se. "Tady t?ta." "Ahoj, co chce? tati," pov?d? Pep??ek. "M?m pro tebe takov? ?kol, b?? a pod?vej se kde je m?ma!" Tak se jde Pep??ek poslu?n? kouknout, kde je m?ma a za chv?li se vr?t? a pov?d?: "Maminka je v lo?nici s n?jak?m p?nem." "A co d?laj?, " zept? se ho otec. "Le?? spolu v posteli a hekaj?," odpov? Pep??ek. "Tak b?? ke mn? do pokoje a v ?upl?ku m?m pistoli, tak j? vem a zast?el toho p?na." Za chv?li se Pep??ek vr?t? a pov?d?: "Tak jsem ho zast?elil a co d?l?" "Te? b?? do kuchyn?, vem tam sek??ek na maso a usekni mamince hlavu." Pep??ek odb?hne za chv?li se vr?t? a ??k?: "A co d?l?" "Tak Pep??ku, vem tu hlavu, b?? na balk?n a vyho? j? z balk?nu." A Pep??ek ?ekne: "Ale tati, v?dy? my p?ece ??dnej balk?n nem?me." "Aha," ozve se na druh? stran? sluch?tka, "tak promi?te, to je omyl."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
?ena s milencem ve v??niv?m objet?. V tom se ozve kl?? v z?mku. ?ena okam?it? vyjekne: "Sakra, to je man?el. Rychle, schovej se v koupeln?." Chl?pek nezav?hal a rychle za sebou zav?el dve?e od koupelny. ?ena akor?t schovala jeho oble?en? pod postel, kdy? v tom do m?stnosti vstoup? man?el a hned pov?d?: "Sakra, co tady d?l?? nah??" "Sly?ela jsem t? p?ijet, tak jsem ti cht?la p?ipravit v??niv? uv?t?n?." "Bezva, akor?t si umeju ruce a hned jsem u tebe, drah?." Ne? jej stihla n?jak zarazit, otev?el dve?e do koupelny. Stoj? tam nahat? chlap a rukama pl?c? ve vzduchu o sebe. "Kdo sakra jste???" za?ve man?el. "Jsem z deratiza?n? a desinsek?n? firmy. Va?e ?ena n?m volala, ?e m? hrozn? probl?my s moly." "Ale v?dy? na sob? nem?te ??dn? oble?en?!" vykoktal man?el. Chl?pek se na sebe pod?val a p?ekvapen? usko?il: "Ty mal? bestie jsou ??m d?l t?m drzej??."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Na jednom p?edm?st? zazvonil u domku chl?pek. Otev?ela mu pan? domu a on pov?d?: "Pan?, um?te soulo?it?" ?ensk? mu zabouchla dve?e p?ed nosem. Chl?pek ode?el, ale druh? den p?i?el zase a situace se opakovala. Kdy? se objevil i pot?et?, ?ena si ve?er st??ovala man?elovi, kter? se rozhodl, ?e si tedy vezme volno, z?stane schovan? doma a man?elka tomu chlapovi zkus? odpov?d?t. Druh? den chl?pek zase p?i?el. Kdy? zazvonil, man?el popadl klacek a schoval se za dve?mi, zat?mco man?elka otev?ela. Chl?pek se zase pt?: "Pan?, um?te soulo?it?" "Ano, pro? se pt?te?" "No, tak za?n?te pravideln? soulo?it se sv?m man?elem, a? mi p?estane chodit za ?enou."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pov?d? jedna ?ensk? druh?: "P?edstav si, m?j man?el, to prase jedno, mi ?ekl, ?e pen?ze na n?jem prohr?l v kart?ch, a? se vysp?m se spr?vcem!" "Teda, to je nechutn?... ech, a ud?lala's to?" "Mus?m p?iznat, ?e ano. Ale trochu jsem mu tu drzost vr?tila... Ne?ekla jsem mu, ?e te? m?me p?edplaceno na p?l roku."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"V?m v?echno!" k?i?? ??rlivec na p?ich?zej?c? man?elku. "Tak mi ?ekni, kdy byla bitva u Trafalgaru!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.03 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek si v m?stn?m obchod? s kuriozitami koup? za tis?covku rentgenov? br?le. Cestou dom? si je nasad? a ejhle, vid? v?echny lidi nah?. Sp?ch? se tedy pochlubit man?elce, ale nem??e ji naj?t. Kone?n? se pod?v? do lo?nice a vid?, man?elka na posteli nah?, vedle n? soused taky nah?. Sund? si br?le a ejhle, vid? na posteli nahou man?elku a nah?ho souseda. Na?tvan? pov?d?: "Sakra, tis?covka v prachu a u? jsou rozbit?."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vtipky 0 - 15 (z celkem 32)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Zbran? nezab?jej?, to Chuck Norris.
Počasí