Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je neděle 25. srpna 2019
Svátek má Radim
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

Vtipky 0 - 15 (z celkem 32)další >>
?ena s milencem ve v??niv?m objet?. V tom se ozve kl?? v z?mku. ?ena okam?it? vyjekne: "Sakra, to je man?el. Rychle, schovej se v koupeln?." Chl?pek nezav?hal a rychle za sebou zav?el dve?e od koupelny. ?ena akor?t schovala jeho oble?en? pod postel, kdy? v tom do m?stnosti vstoup? man?el a hned pov?d?: "Sakra, co tady d?l?? nah??" "Sly?ela jsem t? p?ijet, tak jsem ti cht?la p?ipravit v??niv? uv?t?n?." "Bezva, akor?t si umeju ruce a hned jsem u tebe, drah?." Ne? jej stihla n?jak zarazit, otev?el dve?e do koupelny. Stoj? tam nahat? chlap a rukama pl?c? ve vzduchu o sebe. "Kdo sakra jste???" za?ve man?el. "Jsem z deratiza?n? a desinsek?n? firmy. Va?e ?ena n?m volala, ?e m? hrozn? probl?my s moly." "Ale v?dy? na sob? nem?te ??dn? oble?en?!" vykoktal man?el. Chl?pek se na sebe pod?val a p?ekvapen? usko?il: "Ty mal? bestie jsou ??m d?l t?m drzej??."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Zazvon? telefon, zvedne ho Pep??ek. "Kdo vol??" zept? se. "Tady t?ta." "Ahoj, co chce? tati," pov?d? Pep??ek. "M?m pro tebe takov? ?kol, b?? a pod?vej se kde je m?ma!" Tak se jde Pep??ek poslu?n? kouknout, kde je m?ma a za chv?li se vr?t? a pov?d?: "Maminka je v lo?nici s n?jak?m p?nem." "A co d?laj?, " zept? se ho otec. "Le?? spolu v posteli a hekaj?," odpov? Pep??ek. "Tak b?? ke mn? do pokoje a v ?upl?ku m?m pistoli, tak j? vem a zast?el toho p?na." Za chv?li se Pep??ek vr?t? a pov?d?: "Tak jsem ho zast?elil a co d?l?" "Te? b?? do kuchyn?, vem tam sek??ek na maso a usekni mamince hlavu." Pep??ek odb?hne za chv?li se vr?t? a ??k?: "A co d?l?" "Tak Pep??ku, vem tu hlavu, b?? na balk?n a vyho? j? z balk?nu." A Pep??ek ?ekne: "Ale tati, v?dy? my p?ece ??dnej balk?n nem?me." "Aha," ozve se na druh? stran? sluch?tka, "tak promi?te, to je omyl."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"?lov??e, ten n?? novej ??f je opravdu ?lechetnej. P?edstav si, ?e t? pozve na ve?e?i do hotelu, zaplat? dv? lahve v?na a je?t? T? nech? u sebe p?espat." "A tob? se to u? n?kdy stalo?" "M? ne, ale moj? ?en? u? t?ikr?t."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Co to tam prov?d?te?" ?ve man?el, kter? p?istihl ?enu s milencem v posteli. ?ena se p?itul? k milenci a prav?: "Sly??? ? Co jsem ti ??kala? Ten o tom v??n? nem? ani pon?t?".
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Drah?, kdybych zem?el, vdala by ses znovu?" "No, asi jo." "Spala bys s n?m v jedn? posteli?" "No, asi ano." "Milovala by ses s n?m?" "Byl by to p?ece m?j man?el, drah?." "Dala bys mu moje golfov? hole?" "Ne. On je lev?k."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"V?m v?echno!" k?i?? ??rlivec na p?ich?zej?c? man?elku. "Tak mi ?ekni, kdy byla bitva u Trafalgaru!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
?erstv? ?enat? n?mo?n?k byl p?e?azen na mal? ostrov v Pacifiku. P??e man?elce: "Drah?, uplyne dlouh? doba, ne? se znovu uvid?me. U? te? se mi st?sk? a nev?m, jak to bez tebe vydr??m. Nav?c je tady v?ude spousta mlad?ch d?vek. Pora? mi. Mysl??, ?e kdybych si na?el n?jak? kon??ek, pom??e mi to odolat poku?en??" Man?elka mu zp?tky poslala harmoniku, a? se na ni nau?? hr?t. Po roce se man?el vr?til dom?, otev?el dve?e a objal man?elku: "Nem??u se do?kat, mil??ku, a? t? odnesu do postele a budeme se v??niv? milovat celou noc." "Moment, moment, drah?. Nejd??v mi uka?, jak um?? na harmoniku!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Bav? se dva p??tel?: "Co ud?l?? kdy? na?ape? jin?ho mu?e v posteli se svou ?enou?" "Nakopu mu jeho psa a zl?mu mu b?lou h?l."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek cht?l zjistit, jestli mu je v?rn? jeho ?ena a jeho milenka. Proto?e se v?bec neznaly, mohl si dovolit experiment. Poslal ob? na dlouhou v?letn? cestu n?mo?n? lod?. Po m?s??n? plavb? se ob? vr?tily a man?el se pt? sv? ?eny, jak se chovala jeho milenka. ?ena ??k?: "Jo, tu ?enskou si pamatuju. Spala na t? plavb? skoro s ka?d?m chlapem." Zklaman? man?el se pot? pt? sv? milenky na chov?n? sv? ?eny. Milenka ??k?: "Ta pan? je skute?n? d?ma." "Jo? Jak to?" "No, nalodila se s man?elem a celou plavbu se od n?j nehnula."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek podez??v? ?enu, ?e m? milence. Jednou doraz? dom? d??v a opravdu, jeho ?ena zpocen? v posteli a na n? frajer. Man?el na n?j spust?: "Chlape, co to sakra d?l?te s moj? ?enou?" Frajer zap?emej?l? a pov?d?: "No, poslouch?m tu bezvadnou hudbu, kter? se line z va?? ?eny." "Hudbu? J? nic nesly??m!" "No jo, taky nem?te zastr?enej konektor."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek si v m?stn?m obchod? s kuriozitami koup? za tis?covku rentgenov? br?le. Cestou dom? si je nasad? a ejhle, vid? v?echny lidi nah?. Sp?ch? se tedy pochlubit man?elce, ale nem??e ji naj?t. Kone?n? se pod?v? do lo?nice a vid?, man?elka na posteli nah?, vedle n? soused taky nah?. Sund? si br?le a ejhle, vid? na posteli nahou man?elku a nah?ho souseda. Na?tvan? pov?d?: "Sakra, tis?covka v prachu a u? jsou rozbit?."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pkovi na posledn? chv?li zru?ili slu?ebn? cestu a tak z?stal doma se svoj? nerv?zn? ?enou. Kolem p?lnoci zazvon? telefon, tak ho chl?pek zvedne a zamuml? obvykl?. Hal?. Pak vyval? o?i: "Co?e? Tady? Uprost?ed hn?douhlen? p?nve?!?" Pak zav?sil a man?elka, kter? se mezit?m vzbudila, se pt?, kdo to byl. "Ale, n?jakej trouba, co cht?l v?d?t, jestli je ?istej vzduch."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Jedna ?ensk? byla tak ??rliv?, ?e kdy? man?el jednou p?i?el dom? a ona mu na oble?en? nena?la ani jeden ciz? vlas, za?ala nad?vat: "Ty mizero! Tak ty m? bude? podv?d?t s ple?atou?!?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.06 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Jirko, rikaji, ze Tvoje zena dobre soulozi. No, ja nevim. Jedni rikaji tak, druzi tak ...
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Man?el se dozv?d?l, ?e je mu man?elka nev?rn?. Najal si soukrom?ho detektiva, aby ji sledoval, a do t?dne m?l dostatek informac? o onom druh?m mu?i. Proto?e byl p?esv?d?en, ?e jeho man?elstv? by se po??d dalo zachr?nit, rozhodl se man?el?inu nev?ru ukon?it na druh? stran?. Zvolil modern? ?e?en? ve velmi sofistkovan?m duchu. Poslal onomu mu?i e-mail: V??en? pane, dozv?d?l jsem se, ?e po n?jak? ?as udr?ujete pom?r s moj? man?elkou. Abychom mohli celou v?c uzav??t rozumn?m zp?sobem, dostavte se, pros?m, do m? kancel??e p???t? p?tek 15:00. Onen druh? mu? byl t?mto mailem velice pobaven a poslal n?sleduj?c? odpov??: V??en? pane, dnes r?no jsem obdr?el kopii Va?eho hromadn?ho mailu. Oznamuji t?mto, ?e p?te?n? konference ve va?em zasedac?m s?le se z??astn?m.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vtipky 0 - 15 (z celkem 32)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Chlub? se spolu??k p?ed Pep??kem Kaliank?: "He?, na?e maminka m? napa?ovac? ?ehli?ku." - "To je toho, my m?me napa?ovac?ho tat?nka!"
Počasí