Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je pondělí 23. září 2019
Svátek má Berta
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

<< předchozíVtipky 15 - 30 (z celkem 32)další >>
Man?elka je v osm?m m?s?ci t?hotenstv? a tak mus? man?el sp?t na zemi, aby se nedopustil n?jak?ho politov?n?hodn?ho omylu, co? by ostatn? bylo docela snadno mo?n?, proto?e u? je p?kn? zoufal? a nadr?en?. Jak tak ve?er us?naj?, ?ena si v?imne, ?e chud?k man?el le?? na zemi ?pln? zkroucen?, tup? pohled up?en? na strop... a rozhodne se jednat: "Na, tady m?? p?tistovku. Jdi k sousedce. Mysl?m, ?e se nech? p?emluvit snadno... Ale pamatuj si, je to poprv? a naposled, tak?e na to pak hned zapomene?, jasn??" Chl?pek vysko??... a za chvilku je zp?tky: "?ekla mi, ?e j? to nesta??, ?e chce tis?covku." "D?vka jedna mizern?. Kdy? byla t?hotn? a jej? man?el sem p?i?el, dal mi p?tistovku."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Man?el se dozv?d?l, ?e je mu man?elka nev?rn?. Najal si soukrom?ho detektiva, aby ji sledoval, a do t?dne m?l dostatek informac? o onom druh?m mu?i. Proto?e byl p?esv?d?en, ?e jeho man?elstv? by se po??d dalo zachr?nit, rozhodl se man?el?inu nev?ru ukon?it na druh? stran?. Zvolil modern? ?e?en? ve velmi sofistkovan?m duchu. Poslal onomu mu?i e-mail: V??en? pane, dozv?d?l jsem se, ?e po n?jak? ?as udr?ujete pom?r s moj? man?elkou. Abychom mohli celou v?c uzav??t rozumn?m zp?sobem, dostavte se, pros?m, do m? kancel??e p???t? p?tek 15:00. Onen druh? mu? byl t?mto mailem velice pobaven a poslal n?sleduj?c? odpov??: V??en? pane, dnes r?no jsem obdr?el kopii Va?eho hromadn?ho mailu. Oznamuji t?mto, ?e p?te?n? konference ve va?em zasedac?m s?le se z??astn?m.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.95 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Obchodn? cestuj?c? zaklepe u dve?? a otev?e mu mlad?, ne p??li? oble?en? d?ma. Cestuj?c? se zaraz?, zhluboka nadechne a pak za?ne: "Dobr? den, m?te doma man?ela?" "Ne, nem?m. Je tento t?den na slu?ebn? cest?." "Hmm, a mohl bych j?t d?l a po?kat na n?j?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Po milov?n? ??k? kovboj pani?ce, kter? ho sbalila: "V?te, ran? je pro m? to jedin?, co v ?ivot? m?m. Chci um??t s botama na nohou." Kdy? oba zaslechli na p??jezdov? cest? auto, ?ena pov?d?: "Tak se honem obujte. To je ?erif, m?j man?el."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.03 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek cht?l zjistit, jestli mu je v?rn? jeho ?ena a jeho milenka. Proto?e se v?bec neznaly, mohl si dovolit experiment. Poslal ob? na dlouhou v?letn? cestu n?mo?n? lod?. Po m?s??n? plavb? se ob? vr?tily a man?el se pt? sv? ?eny, jak se chovala jeho milenka. ?ena ??k?: "Jo, tu ?enskou si pamatuju. Spala na t? plavb? skoro s ka?d?m chlapem." Zklaman? man?el se pot? pt? sv? milenky na chov?n? sv? ?eny. Milenka ??k?: "Ta pan? je skute?n? d?ma." "Jo? Jak to?" "No, nalodila se s man?elem a celou plavbu se od n?j nehnula."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Jedna ?ensk? byla tak ??rliv?, ?e kdy? man?el jednou p?i?el dom? a ona mu na oble?en? nena?la ani jeden ciz? vlas, za?ala nad?vat: "Ty mizero! Tak ty m? bude? podv?d?t s ple?atou?!?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.06 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pek podez??v? ?enu, ?e m? milence. Jednou doraz? dom? d??v a opravdu, jeho ?ena zpocen? v posteli a na n? frajer. Man?el na n?j spust?: "Chlape, co to sakra d?l?te s moj? ?enou?" Frajer zap?emej?l? a pov?d?: "No, poslouch?m tu bezvadnou hudbu, kter? se line z va?? ?eny." "Hudbu? J? nic nesly??m!" "No jo, taky nem?te zastr?enej konektor."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pov?daj? si dv? ?eny: "Pov?d?? si p?i milov?n? se sv?m man?elem ?" "Jen zcela vyj?me?n?, kdy? je po ruce telefon...."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Sed? dva nejlep?? kamar?di v hospod? a ten jeden ??k? : "U? jsi spal s moj? ?enou ?" "Ne to bych si nedovolil !" "To bys m?l, proto?e ta m? je lep?? !"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Obchodn? cestuj?c? vypov?dal u rozvodov?ho soudu. Soudce se ho pt?: "Pros?m v?s, vysv?tlete n?m povahu incidentu, kter? ve v?s vzbudil obavy o ?eninu v?rnost." "V?te, v podstat? cel? t?den jsem na cest?ch a dom? se vrac?m na v?kend. No, a jednou takhle v sobotu ve?er jsme se se ?enou v?novali p?kn? v??niv?mu sexu, kdy? star? pan? od vedle zabouchala na ze? a k?i??: 'To toho nem??ete nechat aspo? p?es v?kend?'"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chl?pkovi na posledn? chv?li zru?ili slu?ebn? cestu a tak z?stal doma se svoj? nerv?zn? ?enou. Kolem p?lnoci zazvon? telefon, tak ho chl?pek zvedne a zamuml? obvykl?. Hal?. Pak vyval? o?i: "Co?e? Tady? Uprost?ed hn?douhlen? p?nve?!?" Pak zav?sil a man?elka, kter? se mezit?m vzbudila, se pt?, kdo to byl. "Ale, n?jakej trouba, co cht?l v?d?t, jestli je ?istej vzduch."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Drah?, kdybych zem?el, vdala by ses znovu?" "No, asi jo." "Spala bys s n?m v jedn? posteli?" "No, asi ano." "Milovala by ses s n?m?" "Byl by to p?ece m?j man?el, drah?." "Dala bys mu moje golfov? hole?" "Ne. On je lev?k."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
?erstv? ?enat? n?mo?n?k byl p?e?azen na mal? ostrov v Pacifiku. P??e man?elce: "Drah?, uplyne dlouh? doba, ne? se znovu uvid?me. U? te? se mi st?sk? a nev?m, jak to bez tebe vydr??m. Nav?c je tady v?ude spousta mlad?ch d?vek. Pora? mi. Mysl??, ?e kdybych si na?el n?jak? kon??ek, pom??e mi to odolat poku?en??" Man?elka mu zp?tky poslala harmoniku, a? se na ni nau?? hr?t. Po roce se man?el vr?til dom?, otev?el dve?e a objal man?elku: "Nem??u se do?kat, mil??ku, a? t? odnesu do postele a budeme se v??niv? milovat celou noc." "Moment, moment, drah?. Nejd??v mi uka?, jak um?? na harmoniku!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pan? u sexuologa si st??uje: "Co m?m d?lat pane doktore, man?el m? neuspokoj?..." "Milostiv?, j? V?m mohu sice n?co p?edepsat, ale koneckonc?, pan man?el p?ece nemus? nic v?d?t, po?i?te si milence..." "M?m, pane dokotore, nesta??..." "Milostiv?, kde je ?e?eno, ?e ten milenec mus? b?t jen jeden...?" "M?m jich deset a furt je to m?lo..." "Tak dob?e, j? V?m p?edep??u n?jak? hormony a za 14 dn? p?ij?te..." Man?elka p?ijde dom?, v?t?zoslavn? polo?? p?ed man?ela recept od doktora a pov?d?: "Vid??, ??dn? kurva, nemocn? jsem!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.95 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Man?el? si koupili novou sk??? a cht?li si ji d?t do lo?nice. Tak ji p?id?lali ke zdi. No, jen?e za chv?li jela kolem bar?ku tramvaj a jak projela, tak se uvolnil n?jakej ?roub a sk??? spadla. Tak ji zase p?id?lali, zase projela tramvaj a tak furt dokola. Druhej den odpoledne, kdy? byl man?el v pr?ci, rozhodla se man?elka, ?e ho p?ekvap?, kdy? u? ta sk??? bude dr?et. A tak si pozvala souseda na pomoc. M?li n?sleduj?c? pl?n:soused zaleze do sk??n? a bude d?vat pozor, kterej ?roub se za?ne povolovatnejd??v, a ?e to pak na tom m?st? p?id?laj? pevn?ji. Tak soused zalezl dosk??n? a ?ekal. Man?elka zat?m ?la do kuchyn? a ud?lala ob?ma k?vu.Jen?e v tom se vr?til man?el z pr?ce. Koukne do p?eds?n? - ciz? boty,ciz? p?nskej vohoz. Nakoukne do kuchyn?, na stole dv? k?vy. B??? do lo?nice, otev?e sk??? a z n? na n?j ?um? soused. Tak tam chv?li na sebe ?um?j a ten soused pak pov?d?: "Hele, rad?i mi hned dv? t?i vra?, proto?e kdy? ti ?eknu, ?e tady ?ek?m na tramvaj, tak mi asi neuv????." - 25. 5. 2002
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.95 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
<< předchozíVtipky 15 - 30 (z celkem 32)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Man?elka ??k? mu?i: "Pros?mt?, promluv s n?m. Nos? sam? p?tky, chod? za ?kolu, j? na n?j u? nesta??m." Ta?ka si vezme kluka do pokoje, sednou si a po chv?li ml?en? mu nab?dne cigaretu. "No tat???" "Se ned?lej, hu... přečíst celé
Počasí