Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je pondělí 26. února 2024
Svátek má Dorota
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Asdf

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

Vtipky 0 - 15 (z celkem 211)další >>
Pep??ek vejde do lo?nice a vid? jak si to rodi?e rozd?vaj v posteli. Otec se zasm?je a hod? po n?m pol?t??. Za chv?li zaslechne divn? zvuky z Pep??kova pokoje, nakoukne a vid? jak si to tam Pep??ek rozd?v? s babi?kou. Ten koukne na zkoprn?l?ho otce ve dve??ch a pov?d?: Nen? to zas takov? prdel kdy? ti n?kdo p?ch? m?mu, vi??"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Jde Pep??ek do ?koly a u?itelka se ho pt?: Pep??ku co ud?l?? kdy? bude velryba v mo?i? Co ud?l?? kdy? bude moucha v ?aji? Co ud?l?? kdy? je pavouk na strop? va?eho bytu? A co ud?l?? kdy? p?ijde ?editel do t??dy? Pep??ek na v?echno ?ekl: Nev?m!!! Po ?kole ?el dom?. Pt? se na v?echny ty ot?zky. T?ta na to: Vezmu s?? a ulov?m ji. Vezmu l??ci a ulov?m ji. Slu?n? pozdrav?m. Vezmu papu? a zabiju ho. 2. den jde Pep??ek do ?koly. U?itelka se ho pt? na ty sam? ot?zky. Pep??ek na to: Vezmu l??ci a ulov?m ji. Vezmu s?? a ulov?m ji. Slu?n? pozdrav?m. Vezmu papu? a zabiju ho!!!!!
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Chlub? se spolu??k p?ed Pep??kem Kaliank?: "He?, na?e maminka m? napa?ovac? ?ehli?ku." - "To je toho, my m?me napa?ovac?ho tat?nka!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Nakupuje Pep??ek Kaliank? v obchod? podle seznamu, kdy? m? v?e, vzpomene si: "Je?t? fla?ku rumu." - "Ten ale na seznamu nen?." - "Maminka nev?, jak se p??e!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pep??ek Kaliank? dostane pod strome?kem ob?lku ze stovkou. Maminka: "Jakpak se ??k? teti?ce?" Pep??ek: "Star? dr?gre?le?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pep??ek Kaliank? k otci: "Tati, barometr spadl! - "A o kolik?" - "Asi o dva metry!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P?n se pt? Pep??ka Kaliank?: "Jak se jmenuje??" - "Jako otec." "A jak se jmenuje Tv?j otec?" - "Jako j?." "Jak se tedy jmenujete oba?" - "Stejn?!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Rodina Kaliankovic na dovolen? v Egypt? si p?j?? velblouda na proj???ku, ?ena si sedne mezi hrby, Pep??ek za n? a Pepa vol?: "A kde pojedu j??" Pep??ek zvedne velbloudovi ocas a vol?: "Vlez si sem, pro tebe jsme rezervovali kup?!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Pro?pak nem?? dom?c? ?kol?" pt? se u?itelka ???ka. "Proto?e jste v?era vypadala hrozn? ?patn?, tak?e jsem si myslel, ?e budete m?t ch?ipku a z?stanete doma v posteli."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pan? Kaliankov? k synovi: "Pep??ku, pro? t?hne? do lo?nice ten k?bl s vodou?" - "Proto?e tat?nek chce r?no vzbudit, ale potichu!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P?ijde Pep??ek Kaliank? ?e ?koly a otec se jej pt?: "Copak jste d?lali dnes ve ?kole?" - "Psali jsme p?semku." - "A kolik ot?zek jsi v?d?l?" - "Dv?." - "A kter??" - "Jm?no a p??jmen?!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Far?? se pt? na hodin? n?bo?enstv? d?t?: "Kdo chce j?t do nebe?" Hl?s? se v?ichni krom? Pep??ka Kaliank?. "Pro? ty do nebe nechce??" "Proto?e maminka ??kala, ?e m?m j?t ze ?koly rovnou dom?!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
U?itelka zem?pisu k Pep??kovi Kaliank?: "??m je zn?m? Ostrava? - "Nev?m." - A odkud m?te uhl??" - "Ze sklepa!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Maminko, maminko, ?e nejsem zr?da"? Pt? se Pep??ek maminky. "To v?? ?e ne Pep??ku, p?ikrej se ou?kem a spi".
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Ve ?kole maj dev???ci hodinu angli?tiny s mladou u?itelkou, kr?snou babou se v??m v?udy, kdy? pr?v? vejde inspektor. Nikde nen? von? m?sto, jenom v posledn? lavici vedle Pepka. Tak ho u?itelka usad? tam, nap??e na tabuli v?tu a chce, aby j? to p?elo?ili. V tom j? spadne k??da, ona se pro ni ohne a minisukn? odhal? kalhotky. Nikdo se nehl?s?, jenom Pepa vzadu m? ruku naho?e. "No, je tady inspektor, mus?m ho vyvolat, kdy? nikdo jin? nechce, "??k? si u?itelka. "Tak, Pepo, co teda znamen? ?esky v?ta na tabuli?" Pepa se postav? a ??k?: "J? bych ji ?ukal, j? bych ji t??k ?ukal..." Ona z?erven?, trapas p?ed inspektorem, a odpov?: "No to je ?patn?, jak se opova?uje?... ! P??u ti p?tku!" Pepa si sedne, loktem dloubne do inspektora a ??k?: "Kdy? neum?? anglicky, tak p???t? nera?, pi?o!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.95 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vtipky 0 - 15 (z celkem 211)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Rozhazova?n? Chlap se vr?t? dom? ve t?i r?no, ?pln? opil?. Man?elka ho za?ne ve dve??ch zpov?dat: "Kdes byl?" "No, star?, sem si trochu u??val..." "A kolik jsi utratil?" "No, asi t?i t?cy..." "Co?e, t?i tis?ce? Ty... přečíst celé
Počasí