Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je pondělí 26. února 2024
Svátek má Dorota
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Asdf

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

Vtipky 0 - 15 (z celkem 71)další >>
To takhle p?i?la do zubn? ordinace p?kn? ?ena, posadila se do k?esla, vyhrnula sukni, sundala kalhotky a rozno?ila. L?ka? ji jemn? upozornil, ?e je u zuba?e a ne u gynekologa. Na?e? odv?tila: D?lal jste Franti?ku Nov?kovi v?era zuby? Jo? Tak si je laskav? vyndejte.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.03 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P?ijede Iveta Barto?ov? na turn? do N?mecka a p?i t? p??le?itosti nav?t?v? tamn?j?? kapacitu v oboru gynekologie. Dobr? den, pane doktore. V?te j? jsem u n?s doma dost zn?m? zp?va?ka, a to v?te to jsou sam? ve??rky a recepce a no?n? podniky ... no prost? v?te, j? m?m ten spodek u? dost vytahanej. Ne?lo by s t?m n?co ud?lat? Doktor ji prohl?dne a rozhodne se j? operovat. Kdy? je po v?em, Iveta z?libn? prohl??? proveden? d?lo a pov?d?: Teda vy jste um?lec. Co budu dlu?n?? To je dobr?, to je gr?tis. Jak to? Takov? ur?ite n?ro?n? operace... To plat? pan Lauda. ??? No, von si z t?ch zbytk? nechal ud?lat nov? u?i.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.06 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vr?t? se d?ln?k z mont??? z ciziny. Po ?ase se mu na choulostiv?m m?st? ud?laj? ?ern? fleky. Chod? po r?zn?ch vy?et?en?ch a kone?n? diagn?za je U??ZNOUT. Mu? se lekne a ??k? , ?e se vrat? do ciziny , kdy? to tam chytl,tak tu nemoc ur?it? znaj? a maj? na n? l?k. P?ijde k l?ka?i tam a hned si ste?uje, ?e u n?s mu to cht?li u??znout. L?ka? se na n?ho udiven? pod?v? a ??k? : TO NEN? NUTN? TO UPADNE SAMO.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
L?ka? se pt? v?zn?: "Stolice?" "Norm?ln?!" "Stolice?" "V?era!" "Stolice?" "Z?tra!, elektrick?..."
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Oznamuje sest?i?ka v porodnici vedouc?mu z Masny: Je to chlape?ek a v??? ?ty?i kila dvacet "A bez kost? ?" t??e se ?ezn?k.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Tak tat?nku, prav? sest?i?ka v porodnici , m?te hol?i?ku. V?born?! Dal?? ku??k do rodiny.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Ja m?m ch?ipku pane doktore... doktor: " Tak co sem lezete chlape, je?t? ji od v?s dostanu!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pt? se pan Nov?k doktora:"Pane doktore, kdy? m?m cukrovku m?m ji i v prav? ruce?! "Pane Nov?k, kdy? m?te cukrovku, m?te ji v cel?m t?le, tedy i v prav? ruce." "A pane doktore, kdy? m?m cukrovku, m?m ji i v lev? noze?" "Pane Nov?k, kdy? m?te cukrovku, m?te ji v cel?m t?le, tedy i v lev? noze." "A pane doktore, kdy? m?m cukrovku, m?m ji i v p?irozen??" "Pane Nov?k, kdy? m?te cukrovku, m?te ji v cel?m t?le, tedy i v p?irozen?." "No vid?te, j? si po??d myslel, ?e je moje ?ena perverzn? a ona je p?itom mlsn?!!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P??jde pan Nov?k k doktorovi: "Pane doktore, j? jsem sedm let ?tastn? ?enat?, ale posledn?ho p?l roku man?elka ztr?c? z?jem o sex a v?bec se p?i n?m nevzru??." Doktor: "Tak ji z?tra p?ive?te s sebou a j? si s n? promluv?m." Nov?k ji druh? den skute?n? p?ivede. Doktor ji prohl?dne, proklepe ji a pov?d?: "No to se nedivte, pane Nov?k, vona u? je nejm?n rok mrtva!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P??de De?o k l?ka?ovy s probl?mem : Nem?m vejce. L?ka? na to hned odpov?d?, ?e on m? dost n?hradn?ch a hned mu za?ne ukazovat : ?elezn?, Gumov?, Um?lohmotn? atd.. De?o si vybere ?elezn? a d?ev?n?. ... p?e?li dlouh? roky ... De?o se znova vid? s l?ka?em a l?ka? se ho pt? tak co? A de?o na to :,, no man?elka porodila dva pinokija a jednoho termin?tora ''.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P??jde d?de?ek na pravidelnou l?ka?skou prohl?dku: Doktor ho prohl?dne: "Tak d?do, to bychom m?li, ale je?t? budete muset p?ij?t z?tra abychom v?m odebrali vzorky krve, mo?i a stolice." D?da: "Ale pane doktor, j? zejtra nem??u. Nesta?ilo bych, kdybych v?m tady nechal spodky?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P??jde pan k l?ka?i, s v?edem na p?irozen? i l?ka? mu prav?: "Nen? to a? zas tak v??n?, sta??, kdy? si budete ka?d? den koupat p?irozen? ve smetan?." I p??jde pan dom?, naleje smetanu do umyvadla a m?ch?. Tu ne?ekan? vstoup? jeho dcera a stra?n? se podivuje. "Tos je?te nikdy nevid?la mu?sk? p?irozen??" "I vid?la, ale je?te nikdy sem nevid?la, jak se to pln?!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Devades?tilet? babka si st??uje l?ka?i: Pane doktore, taky m? bol?, tam m? bol?, co m?m d?lat ? Ve?er si vezm?te trochu hl?ny a sypejte na sebe. A pom??e to ? Ne, ale zvykejte si !
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pane doktore, pane doktore, lid? si m? v?bec nev??m?j?. Dal?? pros?m!
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
P??jde l?ka? v nemocnici k pacientovi po operaci a pov?d? mu : "M?m pro V?s dv? zpr?vy - jednu ?patnou a jednu dobrou. Jakou chcete sly?et nejd??v ? " Pacient : "No, nejd??v tu ?patnou". Doktor : "Tak tu nohu jsme V?m museli u??znout". Pacient se zhroz? a za?ne na??kat. Pak ztichne a pov?d? : "a jak je ta dobr? zpr?va ?" "Vid?te tamdle tu hezkou blon?atou sest?i?ku ? Tak s tou u? p?es tejden sp?m ! "
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vtipky 0 - 15 (z celkem 71)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Co vznikne, kdy? se blond?nka vykoupe? - No p?ece slepi?? v?var!
Počasí