Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Dnes je středa 24. července 2024
Svátek má Kristýna
Home | Katalog | Seznam škol | Toplist | Počasí | Chat | Seznamka | Referáty |
Doporuč:

Online hry - online hry zdarma.

Přihlášení

Asdf

Vtípky

Blond?nky (501)Pep??ek (211)D?chodci (98)Po??ta?ov (56)
Alkohol (98)Vztahy a man?elstv (83)?ensk? logika (23)Policejn (71)
H?danky (101)Nev?ra (32)O zv???tk?ch (53)D?ti?ky (159)
O mu??ch (443)Ze ?ivota (52)Sex (79)U doktora (71)

Seřadit odkazy podle: stáří - abecedy

Vtipky 0 - 15 (z celkem 52)další >>
J?jej, Ma?enko, dlouho jsem t? nevid?la, jak se m??, co rodina? ?le, celkem to jde, dcerka se vdala moc dob?e. Ten jej? hodn? vyd?l?v?, tak?e holka je doma, r?no nemus? vst?vat, pak sed? u holi?e, pak se sejde s kamar?dkami na kafe a dort?k, ve?er s mu?em na ve?e?i do restaurantu. No zkr?tka super. No, a co syn? No ten u? nem?l takov? ?t?st?. Furt v pr?ci. Vzal si mrchu, kter? se jen v?l?, vysed?v? u holi?e, kafr? s kamar?dkama po kav?rn?ch, a ani ve?e?i mu neud?l?, tak?e j? jen po hospod?ch.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.96 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pan Kalianko k dopravn?mu policistovi: "To m? rad?ji rovnou zast?elte. Za tuhle pokutu by m? star? stejn? uml?tila!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.98 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Zam?stnanec plyn?rny p?ijde do bytu a kontroluje plynom?r. "Jste si jist," pt? se pan?, "?e tenhle plynom?r ukazuje p?esn?, kolik plynu prop?l?me?" - "Ale mil? pan?, na takov?m detailu p?ece nez?le??! V ka?d?m p??pad? si m??ete b?t jista, ?e ukazuje p?esn? tolik, kolik m?te zaplatit!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Bav? se dva o ?ivotn?m prost?ed?. "Je to fakt, p??roda pomalu odum?r?. Na zem?kouli u? m?me prvn? mrtv? mo?e!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.01 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Bav? se dva o ?ivotn?m prost?ed?. "Je to fakt, p??roda pomalu odum?r?. Na zem?kouli u? m?me prvn? mrtv? mo?e!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.97 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Setkaj? se t?i trampov?: "J? budu t?den pod ?ir?kem," pov?d? prvn?. "J? ?trn?ct dn? pod stanem," pov?d? druh?. - "J? m?s?c pod z?mkem," dod? t?et
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pov?d? poji??ovac? agent: "Pov?m v?m to na rovinu, pane Kalianko, n?m se zd?lo trochu divn?, ?e v?? d?m vyho?el dva dny potom, co jste si ho u n?s pojistil. Ale my db?me o pov?st na?? poji??ovny a tak v?m zaplat?me v?e, co p?i po??ru sho?elo do posledn? koruny." - "To je dob?e a zaplat?te mn? i t?ch deset litr? benzinu?"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.04 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Ozn?men? turist?m: "Turist?, pozor! M?n? ne? desetikorunu do ka?ny neh?zejte!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Z ?eho d?l?te ten speci?ln? gul???" - "Ze skopov?ho." - "A to skopov??"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Panu Kaliankovi p?estane jet auto, kolemjdouc? mu nab?z? pomoc: "Chcete do toho str?it?" - "Proboha, auto mi st?vkuje a vy mysl?te na pras?rny!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.97 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Ko?ovn? cirkus p?ijel do venkovsk?ho m?ste?ka. V pokladn? se neprodal ani jeden l?stek. Nakonec ?editel vyv?sil tabuli s n?pisem: "Vstup voln?!" To zap?sobilo. Cirkusov? ?apito nesta?ilo pojmout z?jemce o p?edstaven?. Kdy? p?edstaven? skon?ilo, drali se div?ci k v?chodu. Tam st?li ml?ky boxe?i a p?edv?d?li svoje bicepsy. Nad nimi visel obrovsk? plak?t: "V?chod 5 frank? za osobu." Zaplatili v?ichni do jednoho. V noci cirkus sbalil stan a jel k dal??mu m?stu na dal?? ?taci.
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
"Blahop?eji v?m, pane," v?t? sest?i?ka v porodnici novope?en?ho tat?nka, "narodil se v?m sedm? syn!" - "Snad chcete ??ct, ?e ?est??" - "Ano, ?est? taky!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.07 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Ptaj? se Pepy Kaliank?: "Kde m?? ten po??ta?, co jsi si v pond?l? koupil?" - "Vr?til jsem ho do kr?mu, v n?vodu psali, ?e naj??d? za 30 vte?in a on naj??d?l u? za dvacet!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.97 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Pou?uje babi?ka vnu?ku: "Za na?ich mlad?ch let se jezd?valo na dlouh? svatebn? cesty a ne jako dnes." - "To m?? p?ece ?pln? jedno, babi. Dnes se zase jezd? ?ast?ji!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 2.99 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Stala se v Krom??i?o takov? nezvekl? v?c. P?ed jedn? exkav?rn? stoji auto, v n?m vepar?d?n? ?of?r. V t?m k n?mu p?ende elegantni p?n a pod?v? mo dopis ze slovama: "Mohl beste, prosim, p?edat toto psani va?emo pano ??fikovi, j? bech nerad s tim ?el do kav?rne, abech ho nevero?oval." "No prosim," ?ekl ?of?r, odevzdal dopis a ??f ?te: "Poda?ile se to, bode dob?e, de? n?, bode zle. Pinkos?rek." - "Dite se podivat, co to znamen?," ?ekl ??f ?of?rovi. Za chvilko se ?of?r, cel? rozt?esen? vraci: "Pane ??f ... poda?elo se. Okradle n?m auto!"
Pošli kámošovi na E-MAIL | Aktuální známka je: 3.02 | Oznamkuj: Výborný 1, 2, 3, 4, 5 Nedostatečný
Vtipky 0 - 15 (z celkem 52)další >>
Náhodný ftípek
vtipy Pep??ek p?ijde dom? a ??k? tat?nkovi: "Tat?nku, j? jsem se jako jedin? ze t??dy ?ty?ikr?t hl?sil!!!" "Ano, a na co se pan? u?itelka ptala, Pep??ku?" "Kdo nem? dom?c? ?kol..."
Počasí